Tezler

Adı Soyadı: Recep Yıldıran

Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
Tez Başlığı: Çarpımsal Nöron Model Yapay Sinir Ağları ile Tüketici Fiyat İndeksi Öngörüsü
Tarih: 25/05/2021


Adı Soyadı: Onur Derya

Danışmanın Adı Soyadı: Ali Zafer Dalar
Tez Başlığı: Uzun Kısa-Süreli Hafıza Derin Yapay Sinir Ağı ile Giresun İli Minimum Sıcaklık Öngörüsü
Tarih: 29/01/202

Adı Soyadı: Ayşe Yılmaz

Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
Tez Başlığı: Zaman serisi öngörüsünde dendrit yapay sinir ağları için parçacık sürü optimizasyonuna dayalı dayanıklı öğrenme algoritması
Tarih: 2021

Adı Soyadı: Muzhda Mammadova

Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
Tez Başlığı: Pi-Sigma Yapay Sinir Ağları İle Turist Sayısı Tahmini
Tarih: 08/12/2020

Adı Soyadı: Abdullah Yıldırım

Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
Tez Başlığı: Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımı İle Giresun İli Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Tahmini
Tarih: 2020

Adı Soyadı: Asiye Nur Yıldırım

Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
Tez Başlığı: Öngörü problemi için eşik değerli tek çarpımsal nöron modelli yapay sinir ağları
Tarih: 2020

Adı Soyadı: Yağmur Baş

Danışmanın Adı Soyadı: Ufuk Yolcu
Tez Başlığı: Bulanık zaman serisi yöntemleri ile Giresun ili maksimum sıcaklık öngörüsü
Tarih: 2020

Adı Soyadı: Yasemin Çelik
Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
Tez Başlığı: Holt'un doğrusal trend yönteminde parçaçık sürü optimizasyonu ile parametre tahmini
Tarih: 2019

Adı Soyadı: Ali Karadağoğlu
Danışmanın Adı Soyadı: Erol Eğrioğlu
Tez Başlığı: Arıma modellerinde parçacık sürü optimizasyonu ile parametre tahmini
Tarih: 2019

Adı Soyadı: Oğuzhan Yılmaz
Danışmanın Adı Soyadı: Eren Baş
Tez Başlığı: Pi-sigma yapay sinir ağlarının diferansiyel gelişim algoritması ile eğitimi
Tarih: 2019