Projeler

Eren Baş, Ufuk Yolcu, Erol Eğrioğlu, Zaman Serisi analizinde Yeni Bir Bulanık Fonksiyon Yaklaşımı, Giresun University BAP 1001 projesi (Researcher), 2019.