Araştırma Alanları

Öngörü araştırma laboratuvarının araştırma alanı öngörü yöntemleri ile ilgili tüm alanlar olup, özellikle hesaplamalı zeka öngörü yöntemleri üzerinde odaklı olmaktadır.  
Araştırmaların genel başlıkları:
 • Yapay Sinir Ağları İle Öngörü
 • Bulanık Kümelere Dayalı Öngörü
 • Melez Yaklaşımlar
Araştırmalarda sağlanan katkılar:?
 • Yeni YSA Türleri
 • Geri beslemeli mimariye sahip yeni YSA türleri
 • Melez mimarilere sahip yeni YSA türleri
 • Evrimsel algoritmaları kullanan yeni eğitim algoritmaları
 • Dayanıklı (Robust) eğitim algoritmaları
 • YSA'da girdi önemliliğinin testleri
 • Resim ve sezgisel bulanık zaman serisi tanımları ve öngörü yöntemleri
 • Yeni bulanık zaman serisi yöntemleri
 • Yeni açıklanabilir yapay zeka yöntemler
 • Bulanık kümelere ve yapay sinir ağlarına dayalı yaklaşımlarda öngörü tahmin edicisi için güven aralıklarının oluşturulması ve deneysel dağılımların elde edilmesi  
Gelecek Çalışma Konuları:
 • Derin Yapay Sinir Ağları ile Öngörü
 • Derin Yapay Sinir Ağaları ve Bulanık Kümelere Dayalı Öngörü Yöntemleri
 • Hiyerarşik Zaman Serisi Çözüm Yöntemleri
 • Çok Değişkenli Bulanık Zaman Serisi Öngörü Yöntemleri