Forelab üyeleri konferans katılımı

13 Temmuz 2021 Salı

Forelab üyelerimiz Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU ve Doç. Dr. Eren BAŞ Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (ICIDAAI), 21-23 Mayıs, 2021isimli konferansa aşağıdaki sözlü bildiri sunumları ile katılmışlardır.


Bas E., Egrioglu E., Kolemen E., Training Simple Recurrent Deep Artificial Neural Network for Forecasting by Using Particle Swarm Optimization, Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (ICIDAAI), 21-23 Mayıs, 2021. Sunum: Emine Kölemen

Bas E., Egrioglu E., Kolemen E., A New Recurrent Deep Artificial Neural Network Based on Multiplicative Neuron Model for Forecasting, Uluslararası Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (ICIDAAI), 21-23 Mayıs, 2021. Sunum: Eren Baş